Exekuce podle jména zdarma

Pro vyhledání exekucí podle jména v České republice můžete využít aplikace evidenceexekuci.cz. Exekuční rejstřík je veřejně přístupný a umožňuje jednoduché vyhledávání exekucí podle jména dlužníka. Pro zahájení vyhledávání nejprve navštivte oficiální webové stránky CER (https://www.cer.cz/) a postupujte dle následujících kroků:

  1. Klikněte na tlačítko "Vyhledání dlužníka" a zadejte požadované údaje (jméno, příjmení a datum narození dlužníka). V případě právnických osob je nutné IČO.
  2. Poté, co získáte výsledky vyhledávání, prohlédněte si detaily exekucí, jako je výše dluhu, soud, který exekuci nařídil, a exekutor, který exekuci provádí.
  3. V případě potřeby můžete získat podrobnější informace o konkrétní exekuci tím, že kontaktujete exekutorskou kancelář uvedenou v záznamu exekuce.

Vyhledávání exekucí podle jména může být užitečné pro kontrolu finanční situace osoby, například před uzavřením obchodní dohody nebo získáním úvěru. Je důležité mít na paměti, že exekuční rejstřík obsahuje pouze exekuce nařízené českými soudy, a proto nemusí zahrnovat exekuce nařízené v jiných zemích nebo soukromé pohledávky.

Kontrola exekuce online