Exekutorský rejstřík

Exekutorský rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje informace o exekutorech a exekučních řízeních v dané zemi. V České republice je exekutorský rejstřík spravován Exekutorskou komorou České republiky a je přístupný na internetu.

Informace obsažené v exekutorském rejstříku

  • Údaje o exekutorech: Jméno, sídlo, kontaktní údaje a číslo exekutorské komory. Tyto informace pomáhají veřejnosti identifikovat oprávněné exekutory, kteří mají právo provádět exekuční řízení.
  • Údaje o exekučních řízeních: Informace o probíhajících a ukončených exekučních řízeních, jako je identifikační číslo řízení, jméno a adresa dlužníka, věřitele a exekutora, důvod exekuce a další podrobnosti o exekuovaném majetku.

Exekutorský rejstřík je důležitý pro transparentnost exekučních řízení a zajišťuje, že veřejnost má přístup k informacím o exekutorech a probíhajících exekucích. Rejstřík také pomáhá lidem ověřit pravost dokumentů a informací poskytovaných exekutory, což snižuje riziko podvodů a zneužití.

Pro rýchlou kontorlu exekucí online můžete využít webovou aplikace evidenceexekuci.cz, na které můžete zkontrolovat exekuce během okamžiku.

Kontrola exekuce online