Jak zjistit dluhy zdarma?

Zjištění dluhů zdarma může být někdy obtížné, ale existuje několik způsobů, jak zjistit informace o dluhových závazcích bez placení poplatků. V následujícím textu vám poskytneme podrobný návod, jak zjistit dluhy zdarma a na co byste měli dávat pozor při hledání těchto informací.

Prvním krokem je prozkoumat veřejně dostupné zdroje, jako jsou soudní a exekuční rejstříky. Exekuční rejstříky obsahují informace o exekucích, které mohou být součástí dluhů. Jak jsme již zmínili v předchozím textu, můžete navštívit oficiální webovou stránku exekutorské komory nebo soukromé webové stránky, které nabízejí vyhledávání exekucí zdarma. Pamatujte, že je důležité ověřit zdroj a ujistit se, že poskytuje aktuální a přesné informace.

Dalším zdrojem informací o dluhů mohou být úvěrové registry, jako je Český úvěrový registr (ČÚR), Solus či Bankovní registr klientských informací (BRKI). Úvěrové registry obvykle poskytují informace o úvěrech a splácení dluhů, což může být užitečné pro zjištění dluhových závazků. Je třeba poznamenat, že přístup k těmto informacím může být omezen, a může být nutné poskytnout osobní údaje a souhlasit s jejich zpracováním.

Pro rýchlou kontorlu exekucí online můžete využít webovou aplikace evidenceexekuci.cz, na které můžete zkontrolovat exekuce během okamžiku.

Kontrola exekuce online